ਗਾਹਕ ਦਾ ਦੌਰਾ

Uae customers

ਯੂਏਈ ਗਾਹਕ

The Dutch customers

ਡੱਚ ਗਾਹਕ

The Dutch customers2

ਡੱਚ ਗਾਹਕ

The Dutch customers3

ਡੱਚ ਗਾਹਕ

Canadian customer

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਹਕ

American customers

ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕ

Saudi Arabia customer

ਸਾ Saudiਦੀ ਅਰਬ ਗਾਹਕ

Client in Israel

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਹਕ

Britain

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗਾਹਕ